report search
پارسی خوان

معنای مسلمان بودن در شعر حافظ

معنای مسلمان بودن را می توان در شعر حافظ دریافت که می فرماید: مزن ز چون و چرا دم که بنده ی مقبل قبول کرد به جان ، هر سخن که جانان گفت!   مشکل برخی ...

معنای مسلمان بودن را می توان در شعر حافظ دریافت که می فرماید:

مزن ز چون و چرا دم که بنده ی مقبل

قبول کرد به جان ، هر سخن که جانان گفت!

 

مشکل برخی افراد این هست که خودشان تفسیر و برداشت اشتباهی از مفاهیم و آموزه های اسلام دارند و با این پندار اشتباه رفتار و گفتار و سبک زندگی را بر می گزیند که از مسلمانی به دور است.


برچسب ها:

معنای مسلمان

-

مسلمان بودن

-

در شعر

-

شعر حافظ

-

معنای مسلمان بودن

-

در شعر حافظ

-

مشاهده منبع