report search
پارسی خوان

هوای همدیگر را داشته باشیم4

در این روزها که دنیا درگیر یک اپیدمی گسترده به دلیل شیوع ویروس کرونا است، با وجود توصیه ها در مورد اینکه مردم در خانه بمانند، خیلی ها به سفر می روند و در ...

در این روزها که دنیا درگیر یک اپیدمی گسترده به دلیل شیوع ویروس کرونا است، با وجود توصیه ها در مورد اینکه مردم در خانه بمانند، خیلی ها به سفر می روند و در مکان های عمومی حضور پیدا می کنند. اینکه مردم نمی توانند در خانه بمانند یک هشدار است. خانه امن ترین مکان زندگی هر شخص است. اگر افراد در خانه خود نتوانند با آرامش و حال خوب زندگی کنند و از آن گریزان باشند، این نشان دهنده ی یک تغییر عجیب در شیوه زندگی آنان است. چرا برخی از مردم ایران اینگونه شده اند؟  چرا در حریم امن خانه حالشان خوب نیست؟ آیا با هم خوب برخورد نمی کنند و هنر خوب زندگی کردن را از یاد برده اند؟ آیا همیشه باید در جمعی به جز جمع خودشان باشند؟  چرا اگر اوقات فراغتی پیدا می کنند باید همیشه به سفر بروند و کباب درست کنند؟ شاید این مردم در کنار هم بودن و حرف زدن با همدیگر در حریم امن خانه را از یاد برده اند! شاید کتاب خواندن، انجام بازی های خانوادگی و وقت گذاشتن برای فرزندانشان را از یاد برده اند! این یک هشدار است! هوای همدیگر را داشته باشیم.

برای کمک به قطع زنجیره شیوه ویروس کرونا، در خانه بمانیم. به احترام خودمان و همنوعانمان. 


برچسب ها:

خانه

-

یک

-

مردم

-

زندگی

-

امن

-

یاد

-

در خانه

-

را از

-

از یاد

-

یاد برده

-

اینکه مردم

-

از یاد برده

-

یک هشدار است

-

در حریم امن

-

یاد برده اند

-

مشاهده منبع